วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Welcome to English Exercise

ขอขอบคุณทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้เชื่อมโยงไว้

ผลงานทางวิชาการ เจ๋งๆ

ฟังนิทานอีสป


คำกริยา(verbs)

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

Food

Food

คำคุณศัพท์(adjective)

Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )